pon., 16/01/2012 - 14:26

Przydatne słowa po holendersku - tłumaczenia

Dostajesz pisma z urzędu? Dokumenty z pracy? Słabo znasz niderlandzki? Przedstawiamy tłumaczenia ważnych słów, wyrażeń i rozwinięcia skrótów często spotykanych w Holandii,  przydatnych w pracy i życiu codziennym.

 

 

 

 

 

Kategoria Praca  

CAO – układ zbiorowy pracy
Kamer van Koophandel – Izba Handlowa
loonbelasting – podatek dochodowy
loonstrookje – pasek wypłaty
klacht – skarga
jaaropgave – roczne zeznanie podatkowe, (odpowiednik polskiego PIT11)
premie volksverzekeringen – składka na ubezpieczenia społeczne
Sofinummer – numer identyfikacji podatkowej, (odpowiednik polskiego numeru NIP)
 

Arbeidsinspectie – Inspekcja Pracy
arbeidsovereenkomst – umowa o pracę
Arbodienst – służba bhp i medycyny pracy
uitkering – świadczenie, wypłata
uitzendbureau – agencja pracy tymczasowej
uurloon – stawka godzinowa
vakantietoeslag – dodatek urlopowy
vakbond – związek zawodowy
werkgever – pracodawca
werknemer – pracownik
WIA-uitkering – renta z tytułu niezdolności do pracy
WW – zasiłek dla bezrobotnych

ziekengeld – wynagrodzenie chorobowe


Kategoria urzędy:

ANW – renta rodzinna
AOW – podstawowa emerytura
verzekering – ubezpieczenie
Belastingdienst – Urząd Skarbowy
BSN nummer – numer obywatelski, (połączenie polskiego numeru PESEL i NIP)
aanslagbiljet – formularz podatkowy
ZZP – firma jednoosobowa

bedrijf – firma

Kategoria mieszkanie:

huisvesting – zakwaterowanie
huur – czynsz
huurtoeslag – dodatek mieszkaniowy
GBA – gminny dział ewidencji ludności
gemeente – gmina, także: urząd miasta lub gminy
kinderopvangtoeslag – dodatek na opiekę nad dziećmi

Pozostałe często spotykane w języku niderlandzkim (holenderskim)

inburgeringscursus – kurs integracyjny (obejmujący naukę języka niderlandzkiego)
IND – Urząd Imigracji i Naturalizacji
basispakket – pakiet podstawowy ubezpieczenia zdrowotnego
basisschool – szkoła podstawowa
kinderdagverblijf – żłobek/przedszkole dla dzieci od 1,5 roku do 4 lat

kindertoeslag – dodatek rodzinny
onderwijsnummer – numer oświatowy dziecka

ziektekosten – koszty opieki medycznej
ziektewetuitkering – zasiłek chorobowy
zorgpasje – karta identyfikacyjna ubezpieczenia zdrowotnego
zorgtoeslag – dodatek zdrowotny
zorgverzekeraar – ubezpieczyciel zdrowotny